Вы находитесь здесь: Главная » Волонтерам » Законы и правила » Заходи для скорочення чисельності тварин

Заходи для скорочення чисельності тварин

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.09.2010  м. Київ  N 425 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 грудня 2010 р. за N 1247/18542

Про затвердження Порядку проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку

На виконання статті 23 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку, що додається.
 2. Департаменту біорізноманіття, охорони землі та екомережі (М. Мовчан):

2.1. У встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. У десятиденний строк після реєстрації в Міністерстві юстиції України довести наказ до відома та керівництва в роботі Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві і Севастополі, Державній екологічній інспекції України.

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони навколишнього природного середовища Томахіна М. Л.
 2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр М. В. Злочевський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
лісового господарства України
 
М. Х. Шершун
В. о. Голови Державного комітету
ветеринарної медицини України
 
В. М. Горжеєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
28.09.2010 N 425Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 грудня 2010 р. за N 1247/18542

Порядок проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку

 1. Порядок проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку (далі — Порядок), встановлює вимоги до проведення заходів, спрямованих на регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створених діяльністю людини.
 2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження».
 3. З метою запобігання виникненню та поширенню зооантропонозних захворювань людей місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до статті 16 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»:

затверджують комплексні програми і плани профілактики та боротьби з цими інфекціями;

затверджують правила утримання тварин у домашніх умовах, виділяють і облаштовують на територіях населених пунктів місця для їх вигулювання, забезпечують відлов, тимчасове утримання та регулювання чисельності бродячих тварин;

забезпечують систематичне проведення дератизації на територіях населених пунктів, у місцях масового відпочинку населення та рекреаційних зонах.

 1. Регулюванню чисельності підлягають безпритульні тварини, які:

заподіюють шкоду компонентам природного середовища, життю, здоров’ю та майну громадян, майну юридичних осіб;

заподіюють шкоду сільському, лісовому, мисливському і (або) рибному господарству;

завдають клопоту мешканцям населених пунктів;

створюють загрозу чи перешкоджають транспортному руху, функціонуванню ліній електромережі, промислових і військових об’єктів;

народилися з відхиленнями у фізичному розвитку, хворі або є носіями збудників хвороб, небезпечних для життя і здоров’я інших тварин чи людей;

чисельність яких загрожує санітарно-епідеміологічному благополуччю населення;

створюють загрозу виникнення епізоотій.

 1. Регулювання чисельності безпритульних тварин здійснюється відповідно до вимог, визначених Законами України «Про ветеринарну медицину», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про мисливське господарство та полювання» та «Про захист тварин від жорстокого поводження».
 2. Безпритульні тварини підлягають вилову. Подальше обстеження виловлених безпритульних тварин, проведення процедур з ними і вирішення питання власності на них здійснюються відповідно до вимог статті 24 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».
 3. Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин належить до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

 

Директор департаменту біорізноманіття,
охорони землі та екомережі
 
М. Мовчан

 

© ТОВ «Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 2014
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2014